Džak za šut 55/110 cm

SKU: HA-0063
Cena 37 RSD

Polipropilenske vreće, se koriste pre svega za pakovanje i skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda i industrijskih sirovina i poluproizvoda koji se koriste u ishrani ljudi, proizvoda koji se koriste kao sirovine u ishrani stoke i drugih proizvoda iz široke potrošnje koji svakako dolaze u neposredni kontakt sa ljudima i životinjama.Takođe mogu se koristiti i za građevinski šut I otpad koji nastaje I ostaje iza građevinskih objekata.