Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 060/664 4635 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@majstorskazona.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. 

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 060/664 4635 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@majstorskazona.rs    pišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

  Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu reklamacije@majstorskazona.rs  ili pozivom na kontakt telefon 060/664 4635.

  U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Majstorska zona. već trošak pada na teret kupca.

  Potrošač ima pravo na pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora kod tela za rešavanje potrošačkih sporova , ali ne pre podnošenja  reklamacije I dobijanja odgovora na reklamaciju.

  Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom ( cl.151.st2. Zakon o zaštiti potrošača)

   

  NAPOMENA:
  Potvrdom porudžbine, klikom na dugme ZAVRŠITE KUPOVINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije.
  Vaša Majstorska zona