Holender metal-plastika SN 32x1

SKU: MI-69234
Cena 1.809 RSD

Trideset godina iskustva u proizvodnji komponenata hidro-termalnih, mehaničkih i tehnoloških sistema i stečeno znanje su omogućili da Aquatechnik razvije i prilagodi kupcu specifične proizvode u zavisnosti od njihove namene i primene. Sirovi materijali koji su najviše evoluirali, a proizvedeni su isključivo u Evropi, su PP-R 80 Super i PP-RCT. Aquatechnik je ove materijale doveo do perfekcije sa specijalnim mešavinama aditiva sa velikom otpornošću na oksidaciju i jone metala, rezultujući visokom stabilnošću pri povećanju temperature: PP-R 80 Super (povećana otpornost na pritisak pri povećanju temperature) i PP-RCT HOR (povećana otpornost na oksidaciju). Pored poboljšanja standarda kvaliteta i tehničkih karakteristika materijala, modifikacije urađene na materijalu u potpunosti poštuju karakteristike pijaće vode.